חומרי איטום

איטום גגות למבנים משותפים ופרטיים

חדירות מים למבנים עלולות ליצור בעיות רציניות ולשבש את חיי הדיירים שנמצאים בהם. הסכנה איננה רק לאנשים עצמם אלא גם לרכושם, למיטלטלין ולסחורות שעלולים להינזק. חדירת מים עלולה להיווצר בהיקף גדול ואז אין ברירה אלא לפנות חלק מהמבנה. אלא, שגם רטיבות מקומית מתמשכת עלולה לגרום לנזקים לקירות ולתקרות. אריחים עלולים להתערער ולנשור, טיח וצבע להתקלף […]